X

COMING SOON…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”THE WORLD WILL ASK YOU WHO YOU ARE.
AND IF YOU DON´T KNOW.
THE WORLD WILL TELL YOU”
/ CARL JUNG

MAGI ÄR EN PROCESS

FÖR ATT VETA VEM DU ÄR MÅSTE DU FÖRSTÅ HELA MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

SANNINGEN FINNS I CIRKELNS ABSOLUTA MITTPUNKT.

FÖR 100 000 ÅR SEDAN VAR VI SOM VILKET DJUR SOM HELST.
SEN TOG VI ÖVER HELA PLANETEN, MED VÅLD.

7.E SINNET

FÖR 200 ÅR SEDAN…
MÄNNISKAN KOMMER ALDRIG KUNNA FLYGA.

VAR TACKSAM OCH UPPSKATTA LIVET! FÖR DET ÄR SÅ OSANNOLIKT ATT VI FINNS.

”THE PROBLEM IS YOU SPENT YOUR ENTIRE LIFE THINKING THERE ARE RULES. THERE AREN´T. WE USED TO BE GORILLAS”. / FARGO

EN ALTERNATIV VERKLIGHET

VAD HADE HÄNT OM VI HADE FÅTT BÖRJA OM FRÅN NOLL?

DET MEST OTROLIGA DJURET I VÄRLDEN ÄR DJURET SOM LÄSER DE HÄR ORDEN OCH DJURET SOM SKREV DOM.

X

NÅGONSTANS MELLAN DJUR OCH MÄNNISKA

UPPSTÅR DET VI KALLAR MEDVETANDET

Tutankhamon

“THE OVERMAN HAS NOT YET EXISTED

IN THE HISTORY OF THIS WORLD.

I SAW THE GREATEST AND THE SMALLEST MAN,

THEY ARE BOTH TO SIMILAR” / NIETZSCHE

Filosofen

FÖRST MÅSTE MAN FÖRSTÅ VÄRLDEN.

DÄREFTER KAN MAN FÖRÄNDRA DEN.