MÄNSKLIGHETENS FRÄMSTA UPPFINNING

 

Under mänsklighetens historia på 250 000 år har vi utvecklat språket mer och mer. Andra djur kan också kommunicera men vi tog det till en helt annan nivå. Allt började med några ord som utvecklades till hela språk. Men sen hittade vi ett sätt att utveckla språket ytterligare. Skriften.

 

Av alla de miljarder människor som levt på den här planeten. Vilka har varit de 100 mest inflytelserika? Michael H Hart skrev en fantastisk bok om detta. Plats nummer 7 och 8 på den listan tillhör två personer som ”bara” gjort en del för att effektivisera skriftspråket.

 

Men om man stannar upp ett ögonblick så ser man hur skriften genomsyrar allt. En tredjedel av dom på Harts lista har påverkat världen med en bok. I princip alla på listan har varit direkt eller indirekt beroende av skriftspråket för att kunna förändra världen. Michael H Hart använder själv skriften för att skriva boken om de 100. Men inte bara att de flesta personer på topp 100 listan inte hade funnits där utan skriften men framför allt, vi hade inte känt till dom.

 

Det som främst skiljer människan från de andra djuren är att vi har ett avancerat språk. Av alla människans förmågor är språket den förmåga vi har utvecklat mest.

 

Det finns i princip tre olika sätt för en människa att lagra information. Genetiskt, det som redan är inprogrammerat i vårt DNA. Erfarenhet, genom att själv bränna handen över elden. Historier, genom att höra historier om vad som händer om man bränner sig. Det är därför vi är historieberättare. För att nästa generation ska överleva. När vi utvecklade språket så kunde information och kunskap spridas genom historieberättande. Kunskap behövde inte längre programmeras in i våra gener. Det var ett kolossalt steg för mänskligheten.

 

En spindel spinner ett nät även om ingen har visat den hur. Den har lärt sig under en lärandeprocess som pågått i tusentals livstider som nu är inkodad genetiskt i deras DNA. Människan har också sådan kunskap. Men språket gjorde att vi kunde föra vidare kunskap genom historier. Det skedde en revolution i 1 av våra 3 inlärningssätt. Det är så vi kunde bli så överlägsna i djurriket.

 

Språket har skapat den största revolutionen för människan. Men det var när vi utvecklade skriften som vi tog det till nästa nivå. Den här historien handlar om det mest otroliga djuret i världen. Djuret som läser de här orden och djuret som skrev dom.

 

VAD KAN ETT EFFEKTIVT SKRIFTSPRÅK ÅSTADKOMMA?

 

Om det unika med oss är språket så är det naturligt att vi älskar historier. När vi utvecklade språket så kunde information och kunskap spridas genom historieberättande.

 

Först kommer språket, sedan skriften. Skriften är en utveckling av språket.

 

Skriften är magisk. Inte bara att vi kan få kontakt med någons tankar som levde för 1000 år sedan. Men all den kunskapen kunde föras vidare mellan generationerna.

 

Det är en förstärkning av delar av vår hjärna. Med penna och papper kan vi förstärka vårt arbetsminne tiofalt och vår intelligens kan nå helt nya nivåer.

 

Långtidsminnet frigörs så att hjärnan kan göra annat. Utan skriften är minnet helt avgörande och tidigare var de med ett gott minne de mest ”intelligenta”.

 

Det skrivna ordet kan öka spridningen av information och kunskap 1000-tals gånger. Kunskap hade inte kunnat spridas mellan generationerna på samma sätt. Skriften gav oss miljoner historier och nya perspektiv.

 

Men skriften utvecklade även språket. Hur ska man annars lära 100 000 människor betydelsen av tusentals ord och uttryck om man inte har ett skriftspråk?  Skriften var den enda vägen för att gå från tusentals olika språk till att flera 100 miljoner människor förstår samma språk.

 

Tsái Lun & Johann Gutenberg

 

Boken, denna magiska uppfinning.  Det är en historia om två av de mest centrala figurerna i mänsklighetens historia. Tsái Lun och Johann Gutenberg

 

Vi tar många uppfinningar för givet för att de numera är så vanliga att vi inte ens ser dom som en teknologi. Men det är svårt att föreställa sig hur världen var utan papper. Men det var Tsái Luns bidrag till mänskligheten. Han uppfann pappret år 105 i Kina. Det var en så komplicerad process att européerna inte lyckades med papperstillverkning förrän 1 000 år senare. Det var ett avgörande steg för att Gutenberg skulle kunna slutföra sin uppfinning.

 

Den tryckta boken är en otrolig teknologi. Det var geniet Johann Gutenberg som i mitten på 1400-talet uppfann en fullständig tillverkningsprocess för massproduktion av böcker.

 

Tidigare hade bara de rika råd att köpa en bok. Man gjorde handkopierade böcker, en och en på beställning. Det kunde ta mer än ett år att färdigställa en bibel och det kostade en mindre förmögenhet. Det var en revolution när man gick från handskrivna böcker till massproduktion.

 

Av alla de miljarder människor som levt på den här planeten så rankar Michael H Hart de 100 mest inflytelserika personerna någonsin. Tsái Lun placerade han på plats nummer 7. Johann Gutenberg är direkt efter på listan på plats nummer 8. Många uppfinningar ligger i tiden och hade uppfunnits av någon annan. Men Tsái Luns uppfinning var så unik att européerna inte började tillverka papper förrän 1 000 år senare, för att hemligheten då hade nått Europa. Gutenbergs uppfinning var också mycket komplicerad och hade inte han lyckats så är det högst troligt att massproduktionen av böcker inte hade inträffat på flera generationer. Så speciella var dessa uppfinnare.

 

5 000 ÅR FÖR ETT EFFEKTIVT SKRIFTSPRÅK

 

Skriftspråket uppfanns för mindre än 6 000 år sedan. Men det är bara dom första idéerna om ett skriftspråk. Om vi tänker oss en skala från 1 till 100 på hur effektivt skriftspråket kan vara. Då tar det flera tusen år att effektivisera det till något som man verkligen kan använda sig av. Att rista in tecken på stenar är inte effektivt, det är en 1.a.

 

Utvecklingen av skriftspråket är en extremt komplicerad process och det är så många uppfinningar som är kopplade till det. När skriftspråket börjar ta form är stora uppfinningar som penna och papper flera tusen år bort. Det talas tusentals OLIKA språk och det finns inget enhetligt språk över världen. Samtidigt som man måste utveckla språket så ska man lära miljoner människor att läsa och skriva. Det är en ENORM uppgift.

 

Samtidigt som enklare former av skriftspråk uppfanns började jordens befolkning stabilisera sig runt 10 miljoner människor. Det var en avgörande period för mänskligheten. Vi skulle bli många fler. För 2 500 år sedan nådde vi 100 miljoner människor på jorden.

 

Ett effektivt skriftspråk kräver många användare som kan ta till sig och dela med sig av sin kunskap. Det innebär optimalt att miljoner människor kan samma språk. Att de kan läsa och skriva. Att de har tillgång till penna och papper samt att kostnaden för kunskap såsom böcker är låg. Dessa förutsättningar började sakta uppfyllas och förbättras från och med 1500-talet när det fanns mer än 500 miljoner människor i världen och Gutenberg hade uppfunnit tryckpressen.

 

För varje århundrade som passerade därefter blev skriftspråket mer och mer effektivt.

 

SKRIFTSPRÅKET VAR STARTPUNKTEN

 

Det som främst skiljer människan från de andra djuren är att vi har ett avancerat språk.

 

Av alla människans förmågor är språket den förmåga vi har utvecklat mest.

 

Men en ännu större revolution inträffade när vi kunde skriva ner information. All viktig kunskap kunde delas i världen och föras vidare genom generationerna. I en helt annan hastighet än det muntliga språket.

 

Om man ser hela världen som en enda hjärna, så krävs ett effektivt skriftspråk för att kunna dela information mellan olika delar av hjärnan. Utan ett effektivt skriftspråk så kan en tanke inte färdas till en annan del. Information måste flöda fritt.

 

En enda människa KAN förändra världen. Under förutsättning att det finns ett effektivt system som kan sprida kunskapen.

 

Teknologirevolutionen började från och med 1800-talet. Så man kan säga att det tog 300 år från 1500-talets början till att vi hade ett skriftsystem med alla förutsättningar för att vara effektivt. Men det var fortfarande få som kunde läsa och skriva och religionen kunde fortfarande hindra kunskap som inte stämde med kyrkans lära. Religion styrde fortfarande människan.

 

Men sakta börjar en kunskapsrevolution som lär oss mer och mer om hur människan och världen fungerar. Kapitalismen ger oss idéer om hur vi skapar värde. Vetenskapligt tänkande visar oss vägen till sanningen.

 

Jag kallar 1800-talet och tiden därefter för ”DEN NYA VÄRLDEN”. För då påbörjades en epok i mänsklighetens historia som inte liknar något annat vi tidigare upplevt.

 

Det finns tidpunkter i historien där det finns en värld före och en helt annan värld efter. Varje gång du tänker på en tid före 1800-talet så påminn dig själv om att det var en HELT annan tid.

 

Det var före Hollywood, musikindustrin, fotografi, Internet, bilar och flygplan. Det var en mörk värld, utan lampor eller elektricitet.

 

Det är ingen slump att all utveckling sker just nu och inte för 50 000 år sedan eller för 10 000 år sedan. Allt är kopplat till skriftspråket. Det var gnistan som tände elden. Det var uppfinningen som gjorde alla andra möjliga.

 

Man insåg det inte då men stegen vi tog för nästan 6 000 år sedan har tagit oss hit. Men varför tog det så lång tid?

 

Allt måste ske i en viss ordning, rätt ordning. Först uppfinner man foto därefter film. Komplexiteten ökar. Skriftspråket är ett förstadium till en kunskapsrevolution. Det möjliggör i sin tur en teknologirevolution. Men det måste ske i den ordningen, där det ena leder till det andra.

 

Språket

Skriften

Kunskapsrevolution

Teknologirevolution

 

Det finns teknologiska uppfinningar som vi nu kan se som viktigare MEN dom hade inte funnits utan skriften. Man måste ta vägen genom skriften för att uppnå en idé och kunskapsrevolution därefter finns förutsättningar för den teknologiska revolutionen.

 

Därför är skriften den första uppfinningen som möjliggör alla andra. Men det räcker inte med ett skriftspråk, det måste vara ett effektivt skriftspråk och det tar tusentals år att skapa.

 

Men det är något helt annat. Det har utvecklat vår intelligens och tänkande till nya höjder. Det är mänsklighetens Magnum Opus och skulle man jämföra ett språk av enklare slag med ett effektivt skriftspråk. Då är det som att jämföra en sparkcykel med en rymdraket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriften är den främsta uppfinningen och allt kan härledas från språket. Men vi får aldrig glömma att alla språk är en blek kopia av den verklighet den försöker återspegla. Med språket har vi gått i en riktning bort från det omedelbara, till en kopia av verkligheten. Man kan aldrig förklara hur vacker en soluppgång är för någon som föds blind. Att kunna se en dag är värt mer än 1000 års beskrivningar. Världen måste upplevas direkt med alla våra sinnen. Vilket betyder att vissa upplevelser inte kan återspeglas i en historia.

 

 

 

”THE WORLD WILL ASK YOU WHO YOU ARE.
AND IF YOU DON´T KNOW.
THE WORLD WILL TELL YOU”
/ CARL JUNG

MAGI ÄR EN PROCESS

FÖR ATT VETA VEM DU ÄR MÅSTE DU FÖRSTÅ HELA MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

SANNINGEN FINNS I CIRKELNS ABSOLUTA MITTPUNKT.

FÖR 100 000 ÅR SEDAN VAR VI SOM VILKET DJUR SOM HELST.
SEN TOG VI ÖVER HELA PLANETEN, MED VÅLD.

7.E SINNET

FÖR 200 ÅR SEDAN…
MÄNNISKAN KOMMER ALDRIG KUNNA FLYGA.

VAR TACKSAM OCH UPPSKATTA LIVET! FÖR DET ÄR SÅ OSANNOLIKT ATT VI FINNS.

”THE PROBLEM IS YOU SPENT YOUR ENTIRE LIFE THINKING THERE ARE RULES. THERE AREN´T. WE USED TO BE GORILLAS”. / FARGO

EN ALTERNATIV VERKLIGHET

VAD HADE HÄNT OM VI HADE FÅTT BÖRJA OM FRÅN NOLL?

DET MEST OTROLIGA DJURET I VÄRLDEN ÄR DJURET SOM LÄSER DE HÄR ORDEN OCH DJURET SOM SKREV DOM.

X

NÅGONSTANS MELLAN DJUR OCH MÄNNISKA

UPPSTÅR DET VI KALLAR MEDVETANDET

Tutankhamon

“THE OVERMAN HAS NOT YET EXISTED

IN THE HISTORY OF THIS WORLD.

I SAW THE GREATEST AND THE SMALLEST MAN,

THEY ARE BOTH TO SIMILAR” / NIETZSCHE

Filosofen

FÖRST MÅSTE MAN FÖRSTÅ VÄRLDEN.

DÄREFTER KAN MAN FÖRÄNDRA DEN.