GAME OVER

 

Jorden är en massgrav. Mer än 99 % av alla arter som har funnits är döda. Vi är ättlingar till de få som överlevde. Deras död gav oss möjligheten.

 

Vi är ett djur som alla andra men vi har UTVECKLAT något unikt. Det är så unikt att många tror vi är så speciella att mänskligheten inte kan hamna i samma grav. Men det kan vi.

 

Tänk dig att mänskligheten hade upphört att existera imorgon. GAME OVER. Vi fick 250 000 år.

 

Vi lämnar en GRAVSTEN med texten:

 

En gång i tiden i den här delen av universum, just på den här planeten så hände något otänkbart. Det var evolutionens uppvaknande. Under en mycket kort tid uppstod medvetande, och det var MAGISKT.

 

Så vad är det egentligen som står på spel?

ALLT. Det tog livet miljarder år att ta oss hit, vi har klarat oss förbi nästan omöjliga hinder. Nu är vi inne på den sista sträckan. Vi går på en planka, under oss en avgrund, alla civilisationer har fallit. Vi måste se verkligheten för vad den är. Vi måste förstå vem vi är. För om vi inte gör det så kommer vi gå vilse.

 

Låt oss utföra ett tankeexperiment för att få ett annat perspektiv på tiden. Om vi omvandlar hela den mänskliga existensen till ETT dygn. Varje dygn motsvarar 250 000 år. I den tidsskalan är hela mänsklighetens existens 24 timmar och universum har funnits i 150 år. Från den tidpunkten att universum skapades skulle det ta mer än 150 år för människan att uppstå. Det är mörkt under en väldigt lång tid, månader, år och decennium passerar utan att någonting händer, sen under ett fantastiskt dygn så föds människan och medvetandet uppstår.

 

Ett högre medvetande i universum är lika ömtåligt som ett levande ljus som när som helst kan blåsas ut. Men det sorgliga är, att om det slocknar så finns det ingen som kan berätta historien. Det var ju vår uppgift, vi är historieberättare. Den dagen hade bara passerat, som alla andra dagar och det hade varit mörkt igen.

 

Det finns dom som tror att vi är det enda liv i vår galax som uppnått högre medvetande. När man tänker på hur enormt universum är och varför ingen har kontaktat oss så inser man att dom kanske har rätt.

 

Dinosaurierna var här i 160 miljoner år, det räcker inte med tid för att utveckla ett högre medvetande. Det krävs något mer.

 

Problemet är att nästan 100 % av tiden när någon knackar på dörren så är det ingen hemma. Mänskligheten hade funnits i ett dygn, i ett universum som existerat i 150 år. Men det jag kallar den nya världen hade endast existerat i en minut.

 

Det handlar därför om timingen, när en utomjording skickar ett meddelande till oss så är det mest troliga att mänskligheten ännu inte existerar eller så har vi redan dött ut.

 

Utomjordingar kommer säga: VAR ÄR ALLA?

 

Vi kan vända på det, det finns intelligent liv på jorden. Liv har funnits i miljarder år. Mänskligheten har funnits i 250 000 år, varför har inte vi kontaktat andra planeter? För det har inte varit möjligt. Inte förrän nu. Det finns ett fönster som är öppet under en väldigt kort period. Problemet är att när man lever i den tiden så tror man att det kommer vara öppet länge. Elon Musk är medveten om att fönstret kan stängas när som helst. Därför gör han allt för att agera innan det är för sent. Dinosaurierna hade ingen Plan B. Vi måste sluta hoppas på att någon annan ska lösa problemen åt oss och själva ta ansvar.   

 

Ingen har uttryckt det bättre än Barack Obama

 

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.”

 

Så frågan är..Vad ska DU göra?

 

 

 

 

”THE WORLD WILL ASK YOU WHO YOU ARE.
AND IF YOU DON´T KNOW.
THE WORLD WILL TELL YOU”
/ CARL JUNG

MAGI ÄR EN PROCESS

FÖR ATT VETA VEM DU ÄR MÅSTE DU FÖRSTÅ HELA MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

SANNINGEN FINNS I CIRKELNS ABSOLUTA MITTPUNKT.

FÖR 100 000 ÅR SEDAN VAR VI SOM VILKET DJUR SOM HELST.
SEN TOG VI ÖVER HELA PLANETEN, MED VÅLD.

7.E SINNET

FÖR 200 ÅR SEDAN…
MÄNNISKAN KOMMER ALDRIG KUNNA FLYGA.

VAR TACKSAM OCH UPPSKATTA LIVET! FÖR DET ÄR SÅ OSANNOLIKT ATT VI FINNS.

”THE PROBLEM IS YOU SPENT YOUR ENTIRE LIFE THINKING THERE ARE RULES. THERE AREN´T. WE USED TO BE GORILLAS”. / FARGO

EN ALTERNATIV VERKLIGHET

VAD HADE HÄNT OM VI HADE FÅTT BÖRJA OM FRÅN NOLL?

DET MEST OTROLIGA DJURET I VÄRLDEN ÄR DJURET SOM LÄSER DE HÄR ORDEN OCH DJURET SOM SKREV DOM.

X

NÅGONSTANS MELLAN DJUR OCH MÄNNISKA

UPPSTÅR DET VI KALLAR MEDVETANDET

Tutankhamon

“THE OVERMAN HAS NOT YET EXISTED

IN THE HISTORY OF THIS WORLD.

I SAW THE GREATEST AND THE SMALLEST MAN,

THEY ARE BOTH TO SIMILAR” / NIETZSCHE

Filosofen

FÖRST MÅSTE MAN FÖRSTÅ VÄRLDEN.

DÄREFTER KAN MAN FÖRÄNDRA DEN.