Vad är VERKLIGHETEN

 

Vi måste se verkligheten för vad den är, inte vad vi vill att den ska vara. Vi är förblindade av våra känslor, hjärntvätt, önsketänkande, vad som är rätt och fel och hur vi tycker världen borde se ut. Men universum bryr sig inte.

 

Det ligger i människans natur att vilja veta varför.

 

Vi är skapta i en verklighet och känslorna är ETT verktyg för att överleva i den verkligheten. Om du fryser så söker du dig mot värmen för att det är det bästa för din kropp

 

Vi ser en tolkning av världen och eftersom den påminner så mycket om den riktiga världen så inser vi inte att vi ser en tolkning av den. Vi tror vi ser världen precis som den är.

 

Det finns en värld där ute, en verklighet som är på ett visst sätt, vi kan bara uppleva delar av den. Vi uppfattar den olika beroende på hur vi är konstruerade.

 

Vi är inte genetiskt programmerade för sanningen. Det mesta vi har förstått om världen är de sista 1000 åren, och då är vi generösa. Vi har varit helt aningslösa i mer än 250 000 år. Generation efter generation har inte förstått att världen är rund, att vi far fram på en farkost kallad jorden i 100 000 km/h i ett universum som är nästan är oändligt. Det är vår blind spot. Vi känner inte alltid vad som är sant. Vi kan inte förlita oss på våra känslor.

 

Våra känslor förklarar inte den objektiva verkligheten. Dina känslor kan förklara din verklighet. Det kan förklara en del av verkligheten. Känslorna är EN sorts kunskap om världen som programmerats in under miljoner år för att överleva. Men dom representerar inte den objektiva ”sanningen”. Dom är till för att styra oss i rätt riktning. Kroppen belönar och bestraffar det önskade beteendet. Den har gett oss en riktning som den vet fungerar.

 

Vår kropp är bara ett instrument som är uppkopplat mot verkligheten. Vad händer när du blir uppkopplad mot verkligheten? Det beror på vilka sinnen du har. Det beror på vem du är.

 

En liten apa kan vara nervös av att gå ut mitt på ett öppet fält, ett lejon bryr sig inte. Samma situation, olika reaktion, men för en liten apa är det en farlig situation. Att apan känner sig nervös gör att den vill upp i trädet igen för där finns inga hot. Men vad händer när apans verklighet förändras, hoten på marken är borta. Men känslan finns kvar? Det är det som hände människan när vi förändrade hela vår omvärld.

 

De två viktigaste frågorna är sammankopplade. Vem är vi och vad är verklighet?

 

Det finns en verklighet där ute som är extremt komplicerad.

 

Newton och Einstein är möjligtvis de två största genierna som existerat. I mer än 200 år följde världen Newtons fysik. Men sedan kom Einstein med en bättre teori. Betyder det att Newton hade fel? På sätt och vis ja. Men på den tiden var det en revolution och mer än 200 år framåt så kunde ingen annan förklara världen på ett bättre sätt än Newton. Tills den dagen Einstein kom, och en dag kommer vi få fram ännu bättre teorier än Einsteins.

 

Människan är skapad till att alltid vilja veta varför. Därför kommer vi hela tiden närma oss den absoluta sanningen om hur verkligheten är konstruerad. Ständigt närmre Bull´s eye, ständigt närmre den absoluta mittpunkten där sanningen finns.

 

Både vetenskapen och religionen försöker förklara verkligheten. Problemet med religion är att man hittar en förklaring och håller fast vid den. Pilen man kastade är inte i närheten av Bull´s eye. Men man håller fast vid att det är sanningen. Vetenskapen däremot förflyttar sig ständigt mot Bull´s Eye.

 

Hur ska man förklara en jordbävning för 10 000 år sedan? Utan kunskap om världen är det väldigt svårt att inte tro på Gud eller djävulen. Det fanns inga ateister i den gamla världen. Men nu börjar vi förstå, vi börjar få svar.

 

Vår konstruktion gjorde att religion var den ENDA möjliga vägen.

 

När vi för 250 000 år sedan blev inkastade i en värld som var omöjlig att förstå. Men vi hela tiden vill ha svar på varför.

 

När vi ställer en fråga till vår hjärna så får vi ett svar även om det är felaktigt. Religionen gav oss svar, men det var samma svar på 1000 olika frågor – det är guds vilja.

 

Det är kombinationen, vår konstruktion och att vi levde i en värld som vi inte hade någon möjlighet att förstå. Den kombinationen gjorde att religion var den enda vägen

 

Det ligger i människans natur att vilja veta varför. Religionen har varit en stor tröst i mycket svåra tider. Gett mening till oförklarlig död. Det var en kraftfull historia som kunde ena människor. Religionen tog mänskligheten genom en enorm avgrund. Det var ett stort och avgörande steg på en lång väg. Den tog oss hit. För det ska vi vara evigt tacksamma. Men det är inte slutmålet. Nu behöver vi en ny story. Vi måste vidare.

 

 

 

 

 

 

004-001

004-002

004-003

004-004

004-005

004-006